1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar
Forskning / Projekter

Sorø Kunstmuseum udfører løbende forskning i relevante problematikker og emner inden for museets samling, formidling og undervisning.

Målet er gennem teoretiske debatter om kunst, formidling og anvendelse af kunst at bidrage til den udviklingen inden for historieskrivning, udstillingskuratering og brugerudvikling.

Det er museumsdirektør Charlotte Sabroe, museumsinspektør Phd. Helle Brøns og fomidlingsinspektør Mette Truberg Jensen, som har ansvaret for museets projekter og aktiviteter inden for forskning.

Museet har desuden udarbejdet et skema til fagfællebedømmelse. Mail Helle Brøns, hvis du ønsker det tilsendt som pdf.: hb@sorokunstmuseum.dk

Åbningstider

Tirs-søndag
kl. 11-16

Torsdag
kl. 11-18


Museets fem søjler

Luk

Museets fem søjler

For at blive et statsanerkendt museum i Danmark, skal museet kunne løfte opgaver inden for de såkaldte fem museumssøjler:

  • Indsamling
  • Registrering
  • Bevaring
  • Forskning
  • Formidling