1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar
Museets historie

Sorø Kunstmuseum åbner i 1943. Målet er at indsamle den bedste danske kunst til glæde for regionens indbyggere.

1936

I anledning af Sorø Akademis 350 års jubilæum arrangerer Soransk Samfund udstillingen "Soransk Kunst". Udstillingen bliver en stor succes, og de første tanker om en permanent kunstsamling i Sorø fødes.

1938

Der dannes en komité, som skal søge at realisere planerne om et kunstmuseum i Sorø. Foreningen Soransk Samfunds Museumsvenner stiftes i maj måned. Formålet er at indkøbe kunst til det nye museum. Foreningen ændrer senere navn til Sorø Kunstmuseums Venner. I juni udarbejder arkitekten Vilhelm Lauritzen et skitseprojekt til en museumsbygning på Akademiets grund langs Priorgade.

1940

Krigen og Besættelsen stiller projektet i bero, og Vilh. Lauritzens museumsprojekt bliver økonomisk set umuligt.

1943

Kunstmuseet i Sorø åbner i en almindelig 4-værelses lejlighed i Priorgade.

1962

Kuratoriet for Stiftelsen Sorø Akademi stiller stueetagen i ejendommen Storgade 9 til rådighed for Kunstmuseet. Kunstmuseet i Sorø har til huse i en klassicistisk ejendom, opført i 1832 som bolig for godsforvalteren ved Sorø Akademi. Interiørerne er i al væsentlighed bevaret og danner en smuk, intim ramme om den ældre del af samlingerne. Pladsen er imidlertid begrænset, da samlingen vokser.

Læs mere

Åbningstider

Tirs-søndag
kl. 11-16

Torsdag
kl. 11-18