1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar
Per Bak Jensen: Skjult

Per Bak Jensen: The Road, 2013

Per Bak Jensen: Skjult

7. februar 2015 - 7. juni 2015

Udstillingen Skjult tager afsæt i otte nye værker af Per Bak Jensen fra perioden 2013 til 2014, som tematisk, metodisk og motivmæssigt perspektiveres via ældre værker, der for manges vedkommende går ti år tilbage. Med de nye værker centreret på fritstående vægge midt i udstillingsrummet afspejles og suppleres Per Bak Jensens stedvist komplekse problemstillinger i hans kunstneriske produktion gennem et dialogisk blik på tværs af tid. De ældre værker danner således resonans for de nyeste værker, men fremstår ligeledes som et bilede – et langt værk i sig selv.

Udstillingen ledsages af et katalog med tekst af Mette Sandbye og Ida Marie Hede Bertelsen. Kataloget er oversat til engelsk.

Udstilling og katalog er støttet af Statens Kunstråds Billedkunstudvalg og Ny Carlsbergfondet.

Læs mere