1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar
Undervisning

Undervisning

Her kan du booke undervisningsforløb til daginstitutioner, grundskoler, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser samt Folkeuniversitetet. Forløbene varer 1, 2 eller 3 timer og er centreret omkring en dialogisk praksis, der åbner op for ny viden og flerstemmighed.

Undervisningen inddrager forskellige læringsstile og æstetiske læreprocesser, der kan supplere skoleundervisningen med autenticitet og sanselighed bl.a.ved inddragelse af bevægelse, yoga og filosofi.

Det er muligt at arbejde tværfagligt - på tværs af tid, medier og fag – og indtænke projekt- og procesorienteret arbejde ind i et undervisningsforløb med fokus på kreative arbejdsprocesser, innovation og begreber som identitet, demokrati og medborgerskab.

Undervisningen udvikles og kvalitetssikres i samspil med museets partnerskaber med fokus på brugerinddraglese og medudvikling.

Læs mere her