1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar
Persondatapolitik

SKV – Sorø Kunstmuseums Venners persondatapolitik


Indsamling af persondata

Vi beder ved indmeldelse om oplysning om navn, postadresse, mail og telefonnummer. Vi betragter aflevering af disse persondata som samtykke til at opbevare og behandle dem, jf. nedenfor. Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Formål og behandling - hvorfor og hvordan behandler vi medlemmernes persondata

Vi opbevarer de personoplysninger, som medlemmerne har givet os, for at kunne kommunikere med medlemmerne. Navne og postadresser og mail benytter vi ved udsendelse af nyhedsbreve, generalforsamlingsindkaldelser, løbende information og korrespondance om kontingent, arrangementstilmeldinger og andet af relevans for medlemskabet

Medlemmernes telefonnumre benytter vi undtagelsesvis til at kommunikere med medlemmerne, fx i tilfælde af, at post eller mail ikke kan leveres til den opgivne adresse, og i tilfælde af behov for hastende kommunikation, fx hvis der i sidste øjeblik er blevet en ledig plads til et overtegnet arrangement.

Persondata bruger vi i visse tilfælde til statistiske formål, fx ved opgørelse af medlemsantal og for at tilvejebringe overblik over medlemmernes geografiske placering.

 

Videregiver vi dine oplysninger?

Medlemmernes kontaktoplysninger videregiver vi til Sorø Kunstmuseum med henblik på indbydelse til fernisering, jubilæum og lign. samt museets nyhedsbrev.

I forbindelse med arrangementer uden for museet giver vi en evt. vært en deltagerliste, hvis værten anmoder om det.

Hvis vi antager eksterne samarbejdspartnere til at bistå os med løsning af administrative opgaver, IT-support el. lign., vil vi indgå aftale om bl.a. tavshedspligt mht. de persondata, som samarbejdspartnerne bliver bekendt med gennem arbejdet.

I øvrigt videregiver vi ikke medlemmernes persondata til trediemand, medmindre vi undtagelsesvis er retligt forpligtet til det. Vi vil aldrig sælge oplysninger om medlemmerne.

Hvor længe opbevarer vi dine data

Vi sletter dine personoplysninger senest et år efter ophør af medlemskabet, medmindre lovkrav er til hinder derfor.

 

Dine rettigheder

Efter Persondataforordningen har du nogle rettigheder i forbindelse med vores behandling af oplysninger om dig, særligt

Du har ret til indsigt i de oplysninger, som vi har om dig

Du har ret til at få fejl i oplysningerne berigtiget

Du har ret til at anmode om sletning af oplysninger om dig

Du kan klage til os

Du kan klage til Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K, T 33193200, dt@datatilsynet.dk

 

Dataansvarlig

Sorø Kunstmuseums Venner

Storgade 9

4180 Sorø

CVR 39424495

SKVtilmeld@gmail.com

 

Kontakt iø/nærmere oplysninger/spørgsmål: T kasserer Jette Glavind 30542920, formand Ove Dam 57835780

 

Åbningstider

Tirs-søndag
kl. 11-16

Torsdag
kl. 11-18